• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Föreningen eftersträvar ett ökat samarbete och större satsningar mellan myndigheter, universitet och högskolor, institut samt små och stora företag. På så sätt säkerställer Sverige att grundforskningens resultat överförs genom behovsstyrd forskning via demonstrationsprogram till utvecklade produkter. Detta ger också ökade möjligheter att attrahera ungdomar till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Viktiga milstolpar för oss

Swedish Aerospace Industries har de senaste åren tagit initiativ till två för branschen viktiga processer. Dels framtagning av en svensk flygforskningsagenda. Dels en rymdagenda.

Agendorna har olika syften, men det finns två viktiga likheter. Dels genom att de två enar flyg- och rymdaktörerna, så att vi strävar mot samma mål, dels för att de skapar konkreta förutsättningar för att säkerställa att denna forskningsintensiva verksamhet fortsatt är konkurrenskraftig och delaktig globalt.

 • NRA Flyg 2010 anger konkreta mål för flygområdet 2020 och 2040 – man vet var man vill stå i framtiden baserat på kompetens och hur utvecklingen bedöms bli. Eftersom nationell samordning är avgörande för deltagande i europeiska och internationella program stödjer målen EU:s Flightpath 2050 som presenterades i mars. (www.nraflyg.se)
 • I tillägget NRA Flyg Addendum 2011 samlas åsikterna från aktörerna på den svenska flygforskningsscenen i en nulägesanalys, en framåtblick och en åtgärdskarta.
 • 2013 tog NRA steget in i framtiden genom att konkretisera kedjan, från forskning till marknad. NRIA Flyg identidfierar de åtgärder som ger bäst utväxling för svensk innovation inom flygteknik – och närliggande teknikområden – för tiden fram till 2050. Vi framför fyra rekommendationer för att skapa rakare färdriktning för ökad innovationskraft och tillväxt. (www.nriaflyg.se)
 • Rymdagendan 2011 är ett inspel och en uppmuntran till arbetet med att utforska och vässa svensk rymdverksamhet. Rymdagendan beskriver vad svensk rymdverksamhet består i och på vilka sätt den utvecklar samhället och bidrar internationellt. (www.rymdagendan.se)