Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Här hittar du Swedish Aerospace Industries

Har du förslag på hur vi kan stärka Sverige som flyg- och rymdnation? Vill du medverka i arbetet med att visa på nytta, möjligheter och komma med lösningar? Kontakta gärna någon i samverkansgruppen!

Styrelse och samverkansgrupp

Föreningen leds av en styrelse och verksamheten genomförs av en samverkansgrupp. Föreningen sköts administrativt av SAI:s direktör.

Styrelsen:

Jessica Öberg

Jessica Öberg

Ordforande SAI, Saab

Anders Larsson

Anders Larsson

RUAG

David Bergman

David Bergman

GKN Aerospace

Stefan Gardefjord

Stefan Gardefjord

SSC

Martin Kores

Martin Kores

Omnisys

+46 732 305 560
Göran Berlemo

Göran Berlemo

Aerospace Cluster Sweden

Samverkansgrupp:

Göran Bengtsson

Göran Bengtsson

Direktör SAI, SAAB

+46 734 182 943
Erika Hult

Erika Hult

RUAG

+46 (0)31 735 4097
Robert Hell

Robert Hell

GKN Aerospace

+46 700 873 323
Mattias Örth

Mattias Örth

AAC Clyde Space

+46 704 350 524
Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson

SCC

Henrik Magnusson

Henrik Magnusson

GOM-Space

+46 702944418
Gierth Olsson

Gierth Olsson

OHB

+46 705 211 552
Folke Brundin

Folke Brundin

Cobham Gaisler

+46 761 443603
Våra medlemmar

SAI är branschorganisation och intresseförening för den civila flyg- och rymdindustrin I Sverige. Medlemmar i föreningen är företagen GKN Aerospace, OHB Sweden, Omnisys, Ruag Space, Saab, SSC, AAC Clyde Space, Aerospace Cluster Sweden, GOM Space och Cobham Gaisler AB.

Företagen sysselsätter ca 14000 personer exklusive underleverantörer och har en omsättning på ca 27 miljarder kronor. Verksamheten kännetecknas av en hög forskningsintensitet och hög exportandel.

Vårt kontor

Föreningen har valt att inte representeras av ett kansli. Våra medlemmar ska själva företräda föreningen. Därför har vi ett roterande ansvar mellan medlemsföretagen, där ordförandeskapet och rollen att administrera föreningen årsvis växlar. Fördelen är att föreningen talar med dagsfärsk kunskap om behov och förutsättningar på marknad och i produktion. Kompetensen och förståelsen för samspelet mellan olika aktörer och beslutsfattande ökar även internt, då operativa medarbetare axlar föreningsansvar vid sidan av egna arbetsuppgifter. Kreativiteten och flexibiliten är god, och fler medlemsföretag ges möjlighet att främja flyg- och rymdindustriella intressen genom att etablera och vidmakthålla kontakter med företrädare för riksdag, departement, berörda myndigheter och organisationer.

Självklart har vi dock fast kontaktinformation. Vi finns på Swedish Aerospace Industries (SAI), Saab AB, Göran Bengtsson, Box 1026, SE-831 29 ÖSTERSUND, och nås alltid även på director(a)aerospace.se – även vid ”vaktavlösning”.

Share This
Här hittar du Swedish Aerospace Industries