Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vilken roll spelar Svensk rymd- och flygindustri i Europa och hur påverkas vi av EU? Detta var några av frågorna vid ett frukostseminarium som hölls i Europaparlamentet den 28 mars.

Gunnar Hökmark (m) och Jens Nilsson (s) var värdar för frukostmötet. De båda ledamöterna lyfte fram den svenska industrins tyngd, och något vi borde vara stolta över, även om industrin inte är så känd. Även industrins betydelse för innovation var något som framhölls.

Catrin Mattsson från Ruag Space gav en kort introduktion till branschen, dess verksamhet och viktiga frågor i Sverige och EU.

EU:s rymdstrategi och det europeiska rymdorganet ESA:s roll för rymdverksamheten i Europa var temat för Maria Nilsson från svenska Rymdstyrelsen. EU:s strategi för rymden pekar inte minst ut nyttan av rymd och ambitionerna att denna skall komma medborgarna till godo.

SESAR var temat för Gunnar Frisk från Saab. SESAR är forskningen inom det som kallas ATM (Air Traffic Management) och handlar om att organisera och skapa ett effektivt och säkert luftrum i Europa. Ett exempel var arbetet med obemannade flygledartorn där Sverige nu är i framkant.

Slutligen berättade Ron van Manen om Clean Sky, det största forskningsprogrammet i EU, vilket syftar till att främja miljövänligare flygteknik. Här är svensk industri en medlem på hög nivå med flera projekt. Clean Sky är aktuellt för svensk industri inte minst med anledning av den översyn av EU:s forskningspolitik som nu påbörjats.

SAI tackar alla medverkande och åhörare för ett intressant och givande seminarium!

Ron van Manen berättar om Europeisk flygforskning

Share This
NyheterAerospace i Bryssel