Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Swedish Aerospace Industries lämnar synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Swedish Aerospace Industries lämnar synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Swedish Aerospace Industries har bjudits in att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik. Vi vill givetvis ta vara på denna möjlighet och har utvecklat våra synpunkter i det dokument finns att hitta på länken nedan. Vårt inspel är...
SAI på Almedalen – Ett säkrare samhälle genom rymden

SAI på Almedalen – Ett säkrare samhälle genom rymden

SAI medverkade i årets Almedalsvecka som en av arrangörerna av arenan Aerospace Almedalen, en heldag fylld av seminarier med samtal och debatt om flygets klimatomställning, utvecklingen av luftrummet, det framtida luftförsvaret, rymden och förutsättningarna för våra...
SAI ordnar seminarium om svensk flyg- och rymdindustri i Bryssel

SAI ordnar seminarium om svensk flyg- och rymdindustri i Bryssel

SAI ordnade den 21:e mars  ett seminarium om svensk flyg- och rymdindustri på temat ”Towards a greener, safer, freer and more competitive Europe”. Seminariet arrangerades tillsammans med Innovair, Säkerhets och Försvarsföretagen och Aerospace Cluster Sweden, för att...
SAI sponsrar Rymdforskarskolan

SAI sponsrar Rymdforskarskolan

SAI sponsrar Astronomisk ungdoms arbete med Rymdforskarskolan. Rymdforskarskolan är ett sommarläger för Gymnasieelever med förhoppningar att inspirera till framtida studier och karriär inom rymdbranschen. I sommar går fyra upplagor av programmet av stapeln; i...
SAI deltog i Almedalen 2022

SAI deltog i Almedalen 2022

Rymden blir allt viktigare, för samhället, för klimatet och för vår säkerhet. Sverige är en framstående rymdnation. Hur utnyttjar vi detta på bästa sätt för framtiden? Under Almedalsseminariet deltog politiker och  representanter från svensk rymdindustri i ett samtal...

Swedish Aerospace Industries, SAI träffar Trafikutskottet

Tisdagen den 15 februari träffade SAI riksdagens Trafikutskott. Vid ett av deras ordinarie sammanträden fick vi tillfället att berätta om hur svensk flygindustri kan bidra till ett fossilfritt flyg 2050, berättar Göran Bengtsson (Saab) som representerade SAI...
Nyheter