Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Den 26 Juni anordnade SAI tillsammans med övriga medlemsföretag inom Aerospace Almedalen en heldag med fokus på Rymd och Flyg.

Det blev en lyckad dag där ämnena vävde in i varandra mellan de olika föredragshållarna. Föredragen

Marcus Wandt, vår senaste Astronaut hade en egen presentation där han lyfte fram den breda nyttan med rymden. Hela vägen från ungdomars intresse för utbildning, forskning, vårt djupa beroende av hela rymdinfrastrukturen. Samt avslutade med att lyfta fram att många stora nationerna flyttar fram sina positioner inom rymden och om Europa skall fortsätta att vara relevanta så behövs satsningar inom ESA. Och för att ESA skall kunna göra dessa satsningar så behövs det att medlemsstaterna betalar sina solidariska åtaganden, för Svensk del så behöver vi då komma tillbaka till 2,7% som är vår del av budgeten baserat på vår BNP (Idag ligger klart under 2%).    

SAI ville i år försöka nå utanför kretsen av redan frälsta rymdvänner i Almedalen. Vi ställde en öppenfråga ” Varför är rymden allt viktigare för Sverige och omvärlden?” Sedan valde vi att berätta fyra historier kring nyttan och beroendet av rymden. På scenen hade vi Christer Fuglesang – Astronaut och senior rådgivare SAAB, Håkan Wirtén – Generaldirektör SMHI, Carl heath  – Senior forskare AI och resilience RISE och Tom Seeman – Director Marketing and Sales Beyond Gravity tillsammans med den pålästa moderatorn Karin Klingenstierna

 Upplevelsen var att vi nådde ut och flera lämnade föredraget med relevanta historier kring nyttan med rymden som de förhoppningsvis berättar vidare.

Inte bara på Flyg  och Rymddagen pratades det rymden. På Norra scenen så lyfte Akademi, Försvar och Industri fram sin rapport  ” En handlingsplan för svensk rymdverksamhet i en ny tidsera.”. Vilket följdes av paneldebatt

Aerospace Alemalens sista externa talare var Johan Davidson är statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan gav flera positiva besked med koppling till flyget.

Samma dag höll Stadsministern sitt tal där han lyfte fram fokus på, fysiks- och digitalinfrastruktur, säkra landets elförsörjning och mera pengar till forskning och utveckling. Vilket ger hopp från SAI’s sida.

Dagen avslutades med mingel i solen där många lyfte fram behovet av att mötas och prata tvärs de olika ämnesområdena för att öka svenskinnovationsförmågan men också för att inse hur mycket kompetens och lösningar som redan finns.

 

Share This
NyheterAlmedalen 2024