Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

SAI medverkade i årets Almedalsvecka som en av arrangörerna av arenan Aerospace Almedalen, en heldag fylld av seminarier med samtal och debatt om flygets klimatomställning, utvecklingen av luftrummet, det framtida luftförsvaret, rymden och förutsättningarna för våra internationellt konkurrenskraftiga företag, stora som små. Årets tema var ”Så bidrar sektorn till ett grönare, säkrare, friare och mer konkurrenskraftigt samhälle”.

Som en del i detta arrangerade SAI ett panelsamtal med rubriken ”Ett säkrare samhälle genom rymden”. Utgångspunkten var att vårt samhälle idag är helt beroende av data från rymden, inte minst för att upprätthålla samhällskritiska verksamheter och totalförsvaret. Panelen som bestod av Stefan Gustafsson, strategichef SSC, Carl-Johan Edström, chef Operationsledningen inom Försvarsmakten, Kristoffer Hultgren, expert rymdsäkerhet på MSB och Camilla Brunsberg, riksdagsledamot för Moderaterna samtalade om hur Försvarsmaktens och civilsamhällets beroenden av rymden ser ut idag och vilka förmågor som behöver utvecklas för totalförsvaret och för att stärka säkerheten i samhällskritiska funktioner.

Stefan Gustafsson beskrev svensk rymdindustri som har stor förmåga inom väldigt många delar av värdekedjan för rymd, allt ifrån utveckling av komponenter och delsystem till raketer och satelliter till operativa tjänster. Svensk rymdindustri är därigenom en viktig konkurrensfördel när Sverige ökar sitt engagemang i internationella samarbeten.

En viktig slutsats från panelen var att det behövs en ökad samverkan mellan olika politikområden, myndigheter och företag för att maximera nyttan av de satsningar som görs på rymden.

Är du intresserad av att se seminariet i efterhand så kan du göra det på Aerospace Almedalens Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=pAgD3HkEggQ

Share This
NyheterSAI på Almedalen – Ett säkrare samhälle genom rymden