Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Information om hur SAI skapar samhällsnytta

Sverige och svensk flyg- och rymdindustri har idag en stark position internationellt. Genom långsiktiga och framsynta satsningar nationellt och inom EU och andra internationella samarbeten, samt en nära samverkan mellan stat, akademi och industri, har vi etablerat en...

Så påverkas svensk flyg- och rymdindustri av Covid-19

Det har nog inte undgått någon att flygsektorn är direkt och allvarligt drabbad av den världsomfattande Covid-19-situationen. I dagsläget står enligt IATA*) ca 80% av världens flygplansflotta på marken och flygbolagens intäkter har mer eller mindre försvunnit....

SAI tar emot japans flygindustri

Tisdagen den 18:e februari stod Robert Hell från SAI värd för ett delegationsbesök från japans flygindustri. Besöket var en del i en studieresa anordnad av japans Ministry of Economy, Trade and industries, METI, och Society of Japanse Aerospace Companies, SJAC....

SAI gör inspel till regeringens forskningspolitik

Som ett led i regeringens arbete med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 har bland annat SAI bjudits in att inkomma med synpunkter. Vi har idag skickat in bifogat dokument som sammanfattar hur vi ser att forskningspolitiken skulle behöva...

Svensk flyg- och rymdindustri ordnade seminarium i Bryssel

Torsdagen den 17:e oktober anordnade SAI tillsammans med Aerospace Cluster Sweden, det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair samt Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF ett seminarium om svensk flyg och rymdindustri i ett Europaperspektiv. Seminariet...
Nyheter