Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik


Tisdagen den 15 februari träffade SAI riksdagens Trafikutskott. Vid ett av deras ordinarie sammanträden fick vi tillfället att berätta om hur svensk flygindustri kan bidra till ett fossilfritt flyg 2050, berättar Göran Bengtsson (Saab) som representerade SAI tillsammans med Robert Hell (GKN Aerospace) och Fredrik Olofsson (ACS). Ett drygt 25-tal av Riksdagens ledamöter deltog. Frågor som diskuterades var svensk flygindustris möjlighet att bidra med teknik och innovation i nästa generations civila flygplan, den växande flygtrafiken, olika utvecklingsvägar mot fossilfritt flyg med olika lösningar för olika marknadssegment samt behovet av fortsatt stöd för det svenska nationella flygforskningsprogrammet, NFFP.

Över 80% av alla utsläpp från flyget kommer från de större flygplanen med ca 100 passagerare och uppåt och för dessa flygplanstyper som utgör majoriteten av all flygtrafik är vägen framåt att satsa på teknikutveckling och på olika former av nya bränslen som biobränsle, elektrobränsle och flytande väte.

Många intressanta frågor från de olika ledamöterna av trafikutskottet besvarades av SAI. Avslutningsvis konstaterades att mötet givit Trafikutskottet värdefulla kunskaper om hur vi kommer att flyga fossilfritt 2050 och vad svensk flygindustri kan bidra med för att möta det målet.

Share This
NyheterSwedish Aerospace Industries, SAI träffar Trafikutskottet