Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Svensk rymdindustri välkomnar den nu presenterade rymdutredningen och uppmanar riksdag och regering att nu gå vidare och skapa en svensk rymdstrategi som tar tillvara på Sveriges starka position inom området. Vi ser också fram emot ett fortsatt aktivt deltagande i denna process.

Sverige är en rymdnation i världsklass. När rymdlandaren Rosetta förra året gjorde en landning på kometen Churyumov–Gerasimenko var det svensk teknik som gjorde detta möjligt. Från raketmotorer vid uppskjutningen till datorer och avancerad mätutrustning i satellit och landare.

Rymdindustrin i Sverige har en rad företag verksamma inom en högteknologisk, växande och exportinriktad sektor. Inom branschorganisation Swedish Aerospace Industries är små och stora rymdföretag samlade med en total omsättning om ca 22 miljarder kronor och 12000 anställda. Kunnande, kompetens och företag finns, detta bekräftas också av material som utredaren Ingemar Skogö presenterat under arbetets gång.

Sverige är framstående inom en rad områden och har hög kompetens, men saknar en tydlig rymdstrategisk inriktning och har en låg rymdbudget per capita jämfört med t.ex. övriga Europa och USA. Det är därför viktigt att Sverige fortsätter att satsa på områden och samarbeten där vi idag är starka, och att statens engagemang i rymdverksamheten är samordnat och långsiktigt.

  • Svensk rymdindustri har en bevisad internationell konkurrenskraft, men vi efterfrågar en långsiktig politisk strategi för rymdområdet. Med rymdutredningen finns nu grunden att gå vidare och vi uppmanar ansvarig ministern Helene Hellmark-Knutsson att ta initiativ i frågan säger Joakim Andersson, ordförande för branschorganisationen Swedish Aerospace Industries.
Share This
NyheterBranschen välkomnar rymdutredningen, dags för en rymdstrategi