Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vid ett rymdseminarium vid Stockholms Handelskammare den 26 april uttalade Sveriges rymdminister Helene Hellmark Knutsson att hon tror att det skulle vara positivt med en sammanhållen nationell rymdstrategi. Det finns tillräckligt med underlag för att gå vidare med frågan, men ministern vill inte ge ett definit besked i dagsläget. Även om rymdministern lyfte fram att hon ser att det finns stora fördelar med en samlad rymdstrategi, övervägs enskilda regeringsbeslut som alternativ. Regeringen kommer att återkomma till frågan under året.

Helene Hellmark Knutsson har även fått en skriftlig fråga i riksdagen av Mathias Sundin (L) samma dag om regeringen avser att lägga fram en svensk rymdstrategi.

Swedish Aerospace Industries (SAI) anser att det är viktigt med en sammanhållen nationell rymdstrategi. Det skulle skapa en ökad förutsägbarhet för investeringar och andra industriella överväganden. Rymdens infrastruktur är av strategisk betydelse för samhällets behov och utmaningar. Det är angeläget med en långsiktighet inom svensk rymdpolitik. 

Share This
NyheterEn svensk Rymdstrategi?