Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Det sker en spännande utveckling inom rymdbranschen och även inom rymdpolitiken. I slutet av oktober presenterade EU sin nya rymdstrategi, den första sedan 2010. EU-kommissionen har här deklarerat att man vill öka Europas roll i rymden och främja användningen av data från de Europeiska sattelitnätverken. Företrädare för kommissionen har poängterat att de både vill se en ökad uppskjutning av europeiska satelliter och en ökad användning av data från satelliterna för att Europa skall hävda sig på rymdområdet. Den nya strategin skall börja implementeras under 2017. EU har uttalat en gemensam vision med det Europeiska rymdorganet ESA om framtiden för Europeisk rymdverksamhet. Inom ramen för ESA finns bland annat mycket av det praktiska samarbetet mellan de europeiska länderna. Den 1-2 december kommer ESA att hålla sitt ministermöte och en strategi från ESA väntas under nästa år.

EU:s rymdstrategi återfinns här.

Share This
NyheterEuropeisk rymdstrategi