Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Tisdagen den 21 mars höll regeringen ett uppföljningsmöte kring regeringens flygstrategi. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde med att inte minst lyfta fram flygindustrin i form av Saab och GKN Aerospace och industrins betydelse för flygets omställning. Regeringens flygstrategi lyfter fram en rad olika frågor målsättningar och ambitioner för flyget. Som konkreta exempel på insatser för industrin nämnde infrastrukturministern satsningar på Innovair. SAI sett fram emot det fortsatta arbetet med strategin!

Share This
NyheterFlygstrategin och flygindustrin