Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Ett Gripen D stridsflygplan har för första gången flugit på 100 procent biobränsle. Flygningen skedde den 28 mars och var lyckad. Stridsflygplanet Gripen C/D är utvecklat av Saab i Linköping, och motorn RM12 är utvecklad av GKN Aerospace i Trollhättan. Testflygningen är en framgång för svensk flygidustri. Även om biobränseln testats och använts på olika håll i världen är detta första gången ett enmotorigt stridsflygplan flyger på 100 procent förnybart bränsle.

Testflygningen var ett samarbete mellan Saab, Försvarets Materielverk och GKN. Bränslet ärett amerikansk rapsbaserat bränsle, men har i motortester, och senare i testflygningen visat samma funktionalitet och prestanda som vanligt jetbränsle. Testflygningen visar att svensk flygindustri är i framkant när det gäller flygets klimatutmaning och att det inte finns några tekniska hinder att flyga på förnybara bränslen. Nästa steg är istället att möta efterfrågan på ett hållbart och kostnadseffektivt förnybart bränsle för flyget.

För Saab och GKN är fortsatt huvudfokus inom hållbarhet en ökad effektivisering och minskad bränsleförbrukning för flyget, oavsett bränsle.

Läs mer om testet hos Saab och GKN.

Gripen med biobränsle vid take-off. Foto: SaabAB.

Share This
NyheterGrön Gripen