Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Sverige och svensk flyg- och rymdindustri har idag en stark position internationellt. Genom långsiktiga och framsynta satsningar nationellt och inom EU och andra internationella samarbeten, samt en nära samverkan mellan stat, akademi och industri, har vi etablerat en framstående och internationellt respekterad position med konkurrenskraftiga produkter. Den högteknologiska utvecklingen i branschen ger även synergier till annan industri och bidrar till Sveriges konkurrenskraft som nation.

Läs mer i broschyren ”Svaren finns i skyn

Share This
NyheterInformation om hur SAI skapar samhällsnytta