Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Svenska gruppen lyssnar på presentation från Airbus om deras rymdverksamhet

Svenska gruppen lyssnar på presentation från Airbus om deras rymdverksamhet

 
Svenska gruppen lyssnar på presentation från Airbus om deras rymdverksamhet

Den 18-19 juni arrangerade SAI tarditionsenligt en studieresa till Paris Air Show vid flygplatsen Le Bourget utanför Paris. Mässan är en av världens största och äldsta flygmässor och arrangeras vartannat år. Mässan täcker in såväl civilt- som militärt flyg och rymd och har såväl fast utställning, företagsmässa och flyguppvisningar. SAI arrangerar en guidad tur för svenska intressenter i form av beslutsfattare och branch och media, liksom ett seminarium kring Aerospace.

Den guidadae turen på måndagen den 18:e inleddes med lunch oss Saab och sedan en guidad turr där ett utval av företag inom flyg- och rymd besöktes. Gemensamt för dessa var olika kopplingar till industrin i Sverige. Till exempel Airbus, Euripeiska rymdorganet ESA, OHB och EU:s miljöforskningsprogram Clean Sky stod på programmet.  

På måndagskvällen stod Sveriges ambassad i Paris värd för en mottagning med anledning av flygmässan och en mängd svenska intressenter fanns på plats.

Tisdagen hölls ett seminarium på svenska klubben i Paris. En genomgång av aktuella trender inom flyg och rymd och en fördjupning inom bland annat automation inom flyget och 3D bilder från sattelitdata.

Ny Teknik följde med på resan och har summerat intrycken från mässan.

SAI ber att få tacka alla deltagare och ser fram emot Paris Air Show 2019!

Share This
NyheterParis Air Show