Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

”Investeringskostnaderna inom flyget är mycket omfattande, och i kombination med en delvis svårförutsägbar framtid som kan påverkas av ett skiftande oljepris, politiska regleringar eller extrema händelser som vulkanutbrott eller terrorism, leder det till en försiktighet hos aktörer som investerar i ny flygteknik.” Detta konstateras bl.a. i riksdagens rapport om ”Framtidens flyg”.

Rapporten redovisar aktuella och historiska beskrivningar av hur flyget utvecklas, inte minst dess påverkan på miljön.

Share This
NyheterRiksdagen presenterar rapport om framtidens flyg