Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Foto: GomSpace

Som ett led i regeringens arbete med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 har bland annat SAI bjudits in att inkomma med synpunkter. Vi har idag skickat in bifogat dokument som sammanfattar hur vi ser att forskningspolitiken skulle behöva utvecklas för att gynna en konkurrenskraftig utveckling av branschen samtidigt som vår tids stora samhällsutmaning, klimatförändringen, adresseras.

Sverige har en konkurrenskraftig och internationellt framgångsrik flyg- och rymdindustri.  Detta är resultatet av långsiktiga och gemensamma satsningar mellan staten, industrin och akademin. Denna position kan dock inte tas för given utan förutsätter fortsatta satsningar på forskning, teknikutveckling och innovation. Satsningarna kommer inte bara att resultera i en internationellt konkurrenskraftig industri utan ger också direkt samhällsnytta i form av klimateffektivare flygplan och motorer samt en bättre förmåga att observera och förstå hur klimatförändringarna påverkar världens hav, atmosfär, landmassor, ekosystem och mänsklig verksamhet. Industrin bidrar även starkt till teknikutveckling samt spinn-off till andra branscher och fortsatt digitaliseringen av samhället.

Våra förslag till forskningspolitiken är därför följande:

  • Fortsätt satsningarna på nationella flygforsknings- och demonstrationsprogram
  • Stärk den internationella flyg- och rymdtekniska forskningen
  • Öka satsningarna på rymdverksamheten för att realisera Regeringens rymdstrategi
  • Satsa på infrastruktur för utveckling, tillämpningar och nya tjänster i rymden
  • Skapa en stärkt exportinriktad rymdstyrelse
  • Förbättra samverkan mellan involverade departement och myndigheter
  • Stärk insatserna för att attrahera ungdomar och kvinnor till naturvetenskap och teknik

Läs dokumentet här.

Share This
NyheterSAI gör inspel till regeringens forskningspolitik