Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

I en paneldiskussion från höger: Karin Klingenstierna, moderator, Anders Larson, VD RUAG Space, Moa Nowakowski, Astronomisk Ungdom, Matilda Ernkrans, Sveriges Rymdminister, Anna Rathsman, GD Rymdstyrelsen.

SAI medverkade även 2019 som en av huvudarrangörerna av Aerospace Almedalen. Temat på SAI:s programpunkt var ”Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?”. Huvudtalare var Sveriges rymdminister, tillika minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans som delade med sig av en mycket positiv syn på rymden och den nytta rymdverksamheten bidrar med i samhället. Efter ministerns anförande följde en paneldiskussion där även Anders Larson, VD för RUAG Space och styrelseledamot i SAI, Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och Moa Nowakowski från Astronomisk Ungdom medverkade under ledning av moderatorn Karin Klingenstierna.

Det rådde en stor samstämmighet i panelen om nyttan med rymdverksamheten både för var och en av oss varje dag i vardagen och för att förstå och hantera klimatutmaningarna på jorden. Noa Nowakowski delade även på ett inspirerande sätt med sig av sin syn på hur rymden inspirerar unga och ökar intresset för teknik.

Sverige har genom långsiktiga och framsynta satsningar och en nära samverkan mellan stat, forskning och industri etablerat en framstående och internationellt respekterad position som rymdnation och svensk industri medverkar aktivt i en lång rad internationella samarbetsprogram. Rymdbranschen växer globalt och allt fler länder satsar allt mer på rymden. Läget för svensk rymdverksamhet borde med andra ord vara mycket gynnsamt. Så är dock inte fallet, vilket framgick tydligt av Anders Larsons inlägg och som också bekräftades av Anna Rathsman.

Den svenska rymdbudgeten har under lång tid varit i det närmaste konstant i absoluta tal, och därmed urholkats över tid. Rymdstyrelsen har vänt på varje krona och har även en låneskuld till den Europeiska rymdmyndigheten, ESA. Utan en förstärkt svensk rymdbudget kan det svenska deltagandet inom ESA därför komma att halveras. Svenska företags möjlighet att vinna ESA-kontrakt baseras på hur stor andel Sverige deltar med finansiering. Om denna möjlighet halveras innebär det att verksamhet i Sverige läggs ned eller flyttas till andra länder där högteknologisk rymdindustri värderas högre.

En satsad krona inom rymd ger mycket tillbaka i form av samhällsnytta, innovation, tillväxt och internationell konkurrenskraft med spridning till flera branscher. Sverige måste tillvarata dessa möjligheter. Vi i SAI hoppas att ministerns fina ord följs av handling när regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet lägger sin höstbudget. 

Share This
NyheterSAI på Almedalen