Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Tisdagen den 18:e februari stod Robert Hell från SAI värd för ett delegationsbesök från japans flygindustri. Besöket var en del i en studieresa anordnad av japans Ministry of Economy, Trade and industries, METI, och Society of Japanse Aerospace Companies, SJAC. Tillsammans med ett tjugotal personer från japans största flygindustrier besökte man de nordiska ländernas flygindustri för att lära sig mer om våra företag och knyta kontakter.

Besöket genomfördes som ett seminarieprogram på Näringslivets hus i Stockholm och förutom SAI så presenterade även en lång rad organisationer och företag sin verksamhet såsom; Säkerhets- och Företagen, SOFF, Aerospace Cluster Sweden, Sveriges strategiska innovationsprogram inom flygteknik, Innovair, FMV och SIPRI samt företagen GKN Aerospace, CTT Systems och Composite Service Europe. Även Näringsdepartementet deltog vid seminariet.

Vi kan konstatera att det finns en hel del likheter mellan svensk och japansk flygindustri vad gäller storlek och kompetens och japanerna uttryckte stort intresse för ett närmare samarbete. Man är t ex mycket intresserade av de svenska framgångarna med Gripen. Det finns även sedan länge väl etablerade samarbeten mellan en del svenska och japanska företag i branschen. T.ex. samarbetar GKN Aerospace med alla tre stora japanska flygmotorföretag.

Besöket i Sverige avslutades under onsdagen med ett studiebesök på Saab innan delegationen flög vidare till Finland.

Share This
NyheterSAI tar emot japans flygindustri