Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Från vänster: Robert Hell, GKN Aerospace, Gierth Olsson, OHB Sweden, Catrin Mattsson, RUAG Space, Göran Bengtsson, Saab, Stefan Gustafsson, SSC

SAI har nyligen träffat både Närings- och Utbildningsutskottet i  Sveriges riksdag för att presentera svensk flyg- och rymdindustri samt diskutera industrins utmaningar och möjligheter. Mycket av frågorna som diskuterades handlade naturligt om hur branschen tar sig an klimatutmaningarna. Både flyg- och rymdbranschen växer snabbt globalt och svensk industri har här en konkurrenskraftig och efterfrågad position och kan med sina produkter bidra till stora klimatbesparingar. Till exempel så bidrar svensk lättviktsteknik från SAAB och GKN Aerospace redan idag till större minskningar av koldioxidutsläppen än de samlade utsläppen från all svensk flygverksamhet, och teknikutvecklingen fortsätter med syfte att bidra till ännu större besparingar. Även rymdområdet har en fundamental roll i minskningarna av klimateffekterna genom alla de tjänster som snabbt växer fram inom jordobservation, positionering och navigering.

Signalerna som vi inom SAI ger till politiken är därför:

  • Det behövs en mer faktabaserad debatt om hur flygets klimatutmaningar kan hanteras – Flyget är en nödvändighet för global handel, tillväxt och välfärd
  • Ökade satsningar på flyg- och rymdforskning nödvändiga för att möta samhällsutmaningar – både i EU och nationellt
  • Det svenska engagemanget i EU för flyg och rymd behöver öka  – Idag har vi för liten påverkan på och medverkan i rymdprogrammen i Europa
  • Den nya svenska rymdstrategin kräver en ökad budget inom rymdområdet – Sverige och Rymdstyrelsen riskerar annars att halka efter
  • Sveriges deltagande inom ESA behöver ökas vid ESA Rymdminsisterråd i november 2019
  • Staten kan bättre utnyttja möjligheterna som flyg- och rymdindustrin ger för att öka intresset hos ungdomar för teknikutbildningar

SAI tackar utskotten för konstruktiva möten och diskussioner och ser fram emot en fortsatt dialog.

Share This
NyheterSAI uppvaktar Sveriges Riksdag