Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Sveriges regering har i form av en skrivelse presenterat en nationell rymdstrategi som en plattform för svensk rymdpolitik. Av strategin framgår vilka övergripande områden som regeringen vill prioritera och vilka mål som bör finnas för respektive område.

Det är viktigt att svensk rymdverksamheten får ökad långsiktighet och en mer prioriterad ställning inom svensk politik. SAI välkomnar att regeringen har presenterat en nationell rymdstrategi. Det är ett viktigt första steg även om branschen gärna hade sett mer konkreta förslag på satsningar, liksom metoder för uppföljning av strategin.

Share This
NyheterSAI välkomnar en nationell rymdstrategi