Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Rymdstyrelsens budget för 2019 förstärks med 150 miljoner kronor. Och för de kommande åren, 2020-2022, utökas anslaget med 150 miljoner kronor per år.

Det är väldigt positivt att regeringen är beredd att sätta stopp för den urholkning av rymdbudgeten som pågått under en längre tid. Det ger svensk rymdindustri en förutsättning för att också fortsättningsvis kunna utvecklas och bidra till de europeiska rymdprogrammen, vilka i sin tur ger upphov till ofantligt mycket samhällsnytta på jorden och till högkvalificerade arbetstillfällen i Sverige.

Medan många länder har utökat sina rymdambitioner har den svenska rymdbudgeten över tid urholkats, vilket är oroväckande. SAI har en längre tid arbetat hårt för att påtala vikten av en förstärkt rymdbudget.

Så detta ökade anslag till Rymdstyrelsen är högst välkommet och har särskilt stor betydelse inför ministerrådsmötet inom ESA (Europeiska rymdorganisationen) i november, då beslut tas för Sveriges deltagande i ESA’s kommande program.

”Det här är fantastiskt roliga nyheter och något som vi har jobbat väldigt hårt för via

opinionsbildning – seminarier, debatter, nyhetsartiklar, studiebesök – under en längre tid”, säger Anders Larson VD/Landschef RUAG Space. “Den globala rymdmarknaden väntas växa kraftigt under de kommande decennierna och den svenska rymdsektorn behöver hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Förstärkningen av rymdbudgeten gör att vi kan vara en trovärdig röst inom internationella samarbeten även framöver”.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stor-satsning-pa-rymdsektorn/

Share This
NyheterSAI välkomnar regeringens rymdbudget