Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Sara Skyttedal, svensk parlamentsledamot inledningstalar.

Torsdagen den 17:e oktober anordnade SAI tillsammans med Aerospace Cluster Sweden, det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair samt Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF ett seminarium om svensk flyg och rymdindustri i ett Europaperspektiv.

Seminariet genomfördes på Nordic House i Bryssel med Robert Hell från GKN Aerospace som moderator. Det var ett välbesökt event med ett 70-tal deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, EDA (European Defence Agency), NATO, ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe) samt representanter från flera länders och företags EU-representationer.

Seminariet inleddes med att Sara Skyttedal som är svensk ledamot av Europaparlamentet presenterade sin syn på flyg- och rymdbranschen. Sara pratade sig varm för satsningar på forskning och innovation som den viktigaste ingrediensen för att inte bara göra flyget mer hållbart utan även industrin konkurrenskraftigare globalt.

Sara följdes av presentationer från Matthias Petschke som är direktör för EU:s navigationssatellitprogram Galileo inom EU-kommissionen, Ron van Maanen som är programdirektör för Clean Sky, vilket är EU:s partnerskap för utveckling och innovation inom flygteknik och Henrik Runnemalm som är chef för forskning och teknologi på GKN Aerospace.

Matthias Petschke berättade om EU:s ökade ambition rymdområdet, med det nya rymdprogrammet och satsningar inom kommande ramforskningsprogram Horizon Europe och en ny kommissionär med ansvar för försvar och rymd. Det är mycket på gång inom rymdverksamheten.

Ron van Maanen förtydligade därefter bilden som gavs av Sara Skyttedal om att det kommer att krävas stora insatser inom en lång rad områden för att flyget ska kunna bli klimatneutralt till 2050. Därför föreslås ett nytt gemensamt partnerskap inom Horizon Europe för Clean Aviation. De största utsläppen av växthusgaser kommer från de stora flygplanen på de långa rutterna, varför ett stort fokus måste vara på att minska bränsleförbrukningen för dessa flygplan. Nya elektrifierade flygplan och flygplan med hybridlösningar behöver också utvecklas, men framförallt för de mindre segmenten och kortare avstånden.

Henrik Runnemalm avslutade med att presentera vad svensk flyg och rymdindustri kan göra i detta och avslutade med att ”Svensk flyg- och rymdindustri är redo att vara en del av lösningen; för klimatet, vår säkerhet och för samhället.”

Share This
NyheterSvensk flyg- och rymdindustri ordnade seminarium i Bryssel