Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Ny ordförande för SAI

samband med årsmötet för Swedish Aerospace Industries (SAI) så avlöstes Joakim Andersson, GKN, av Mats Warstedt, Ruag, som ordförande för SAI....

Läs mer

Våra medlemmar

SAI är branschorganisation och intresseförening för den civila flyg- och rymdindustrin I Sverige. Medlemmar i föreningen är företagen GKN Aerospace, OHB Sweden, Beyond Gravity, Saab, SSC, AAC Clyde Space, Aerospace Cluster Sweden, GOM Space och Frontgrade Gaisler AB.

Företagen sysselsätter ca 14000 personer exklusive underleverantörer och har en omsättning på ca 27 miljarder kronor. Verksamheten kännetecknas av en hög forskningsintensitet och hög exportandel.

Share This