Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

SAI gör inspel till regeringens forskningspolitik

Som ett led i regeringens arbete med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 har bland annat SAI bjudits in att inkomma med synpunkter. Vi har idag skickat in bifogat dokument som sammanfattar hur vi ser att forskningspolitiken skulle behöva...

Svensk flyg- och rymdindustri ordnade seminarium i Bryssel

Torsdagen den 17:e oktober anordnade SAI tillsammans med Aerospace Cluster Sweden, det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair samt Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF ett seminarium om svensk flyg och rymdindustri i ett Europaperspektiv. Seminariet...

SAI välkomnar regeringens rymdbudget

Rymdstyrelsens budget för 2019 förstärks med 150 miljoner kronor. Och för de kommande åren, 2020-2022, utökas anslaget med 150 miljoner kronor per år. Det är väldigt positivt att regeringen är beredd att sätta stopp för den urholkning av rymdbudgeten som pågått under...

SAI på Almedalen

SAI medverkade även 2019 som en av huvudarrangörerna av Aerospace Almedalen. Temat på SAI:s programpunkt var ”Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?”. Huvudtalare var Sveriges rymdminister, tillika minister för högre utbildning och forskning, Matilda...

SAI samlar beslutsfattare på Paris Air Show

I midsommarveckan arrangerade SAI ett studiebesök vid världens största flygmässa, Paris Air Show, för representanter från Sveriges Riksdag, Europaparlamentet, olika myndigheter och industrin. Paris Air Show är den stora sammankomsten för flyg- och rymdindustrin i...
Författare: admin